Hírek

Szociális Hét 2010

2010. április 27., 12:56

A Szociális Hét részletes programja:

Április 27. kedd

9.30–10.00 „Ránk-hangoló”
Közremûködik a Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar
Vezényel: Mészáros Balázs
10.00–10.30 Szociális Hét ünnepélyes megnyitója
Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester
Szombathely Megyei Jogú Város
10.30–18.00 „Itt vagyunk” – Bemutatkoznak a város szociális intézményei és bölcsôdéi
Helyi termék kiállítás és vásár
Kreatív foglalkozások, vak-sakk, szociális TOTÓ, névjegykártya készítés Braille írással, vakvezetô kutya-bemutató
Játszóház 3 év alatti gyermekek részére

Programok:
10.30–11.00
„Tipegô show” – Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. által készített gyermekruhák divatbemutatója
Közremûködôk: Napraforgó Módszertani Bölcsôde gyermekei és szakgondozói
11.00–11.30 „Tavaszi zsongás”
Elôadó: Egyesített Bölcsôdei Intézmény Csiribiri Kórusa
Karnagy: Baráth Eszter
11.30–12.00 Népdalcsokor
14.30–15.00 Elôadó: a II.sz. Idôsek Klubjának Ôszirózsák kórusa
Karnagy: Fashing Zsuzsanna
Megy tovább az út – Bódi Irén verse
Elôadó: Faller Pálné a II.sz. Idôsek Klubjának tagja
Népdalcsokor
Elôadó: a VI.sz. Idôsek Klubjának Nefelejcs kórusa
Karnagy: Kelemen Józsefné
Ôszidô – Kónya Mária verse
Elôadó: Bánki Rezsôné a VI.sz. Idôsek Klubjának tagja
Néptánc
Elôadó: a Szociális Szolgáltató Központ néptánc csoportja
Táncoktató: Kovács Sándor
13.00–13.20 Szociális életképek
15.20–15.40 Elôadók: PTE ETK Egészségtudományi Intézet,
Szociális Munkás Szak III. évfolyamos hallgatói
13.20–14.00 Kötélugró Klub Szombathely - bemutató
14.00–14.30 Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes
15.00–15.20 Hipp-Hopp Tánccsoport bemutatója
17.00–18.00 FM ZÉRO együttes mûsora
18.00–19.30 Varnyú Country együttes fellépése
19.30–20.30 Last Minute együttes fellépése

Moderátor: Gergó Judit
Helyszín: Szombathely, Fô tér
Zenei hátteret biztosítja: Szabó András
A rendezvény ideje alatt jeltolmácsolást biztosítunk:
Petrik Diána és Mühl Balázs jeltolmácsok


Április 28. szerda

Pálos Károly Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
10.00–11.00 Iskolai erôszakkal kapcsolatos kutatás eredményei és javaslatai
Elôadó: Dr. Gyurkó Szilvia jogász
Országos Kriminológiai Intézet Büntetôjog-tudományi Osztály
11.00–11.45 Iskolai erôszak, iskolai zaklatás
Elôadó: Buda Mariann egyetemi adjunktus, tanszékvezetô
DE BTK Neveléstudományi Intézet, Didaktika és IKT Tanszék
11.45–12.15 Szünet
12.15–13.00 Az iskolai gyermekvédelem és lehetôségei az iskolai agresszió kezelésében
Elôadó: Köteles Erika szolgálatvezetô
Pálos Károly Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
Moderátor: Némethné Bogáth Andrea intézményvezetô
Pálos Károly Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
Helyszín: Pálos Károly Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
Szombathely, Domonkos u.5.

Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.
13.00–14.30 A társadalmi kirekesztôdés lakáspiaci mechanizmusai – a lakáspolitika és a jóléti rendszer
Elôadó: Hegedûs József ügyvezetô igazgató, közgazdász, szociológus • Városkutatás Kft.
14.30–15.00 Szünet
15.00–16.30 Mit tehet egy város a foglalkoztatás növeléséért?
Elôadó: Scharle Ágota ügyvezetô partner, vezetô kutató
Szakpolitikai Elemzô Intézet
Moderátor: Horváth Olga ügyvezetô igazgató
Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.
Helyszín: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Szombathely, Honvéd tér 2.

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet
16.30– „Akik másképp látnak” – író-olvasó találkozó Reményik Lászlóval
Helyszín: Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár
Szombathely, Dr. Antall J. tér 1.

Egyesített Bölcsôdei Intézmény
16.00–17.00 Lelkünkben ôrzött asszonykép
Elôadó: Józsa Éva egyetemi docens
NYME - Benedek Elek Pedagógiai Kar
17.00–18.00 Tudunk-e „okosan” szeretni?
Elôadó: Horváthné dr. Szôllôsi Ilona fôiskolai docens
PTE-ETK Egészségtudományi Intézet
18.00–18.30 Kérdések, hozzászólások
Moderátor: Sebestyén Bianka intézményvezetô
Egyesített Bölcsôdei Intézmény
Helyszín: Egyesített Bölcsôdei Intézmény
Szombathely, Bem J. u. 33.

Április 29. csütörtök

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.
10.00–10.30
Komplex rehabilitáció – foglalkozási rehabilitáció
Elôadó: Sarlósi Baráth Melinda referens
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Rehabilitációs Fôosztály
10.30–11.00 „Jövônk a tét” – Megváltozott munkaképességû, fogyatékos emberek képzése és foglalkoztatása
Elôadó: Valiczkó Éva munkaasszisztens
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.
11.00–11.30 Munkáltatói tapasztalatok a foglalkozási rehabilitáció területén
Elôadó: Tóth Kálmán titkár
Vasi Múzeumbarát Egylet
11.30–11.45 Szünet
11.45–12.15 A családsegítô szerepe és feladata a foglalkozási rehabilitációban
Elôadó: Némethné Cseh Margit családgondozó
Gondozási és Családsegítô Központ
12.15–12.45 „4M” – a szolgáltatások bemutatása, szolgáltatásfejlesztés
Elôadó: Raffai Judit 4M tanácsadó
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.
12.45– Ebéd
Moderátor: Füzessy Józsefné ügyvezetô igazgató
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.
Helyszín: Tóvendéglô
Szombathely, Rumi Rajki sétány 1.

PTE ETK Egészségtudományi Intézet
14.00–15.30 Erasmus programmal az Európai Unióban –
A szociális munka gyakorlata diákszemmel Németországban, Romániában és Finnországban
Elôadók: Balog Zsuzsanna, Dezsô Nóra,
Farkas Petra, Szilágyi Renáta
PTE ETK Egészségtudományi Intézet III. évfolyamos
szociális munkás szakos hallgatói
Moderátor: Éliás Zsuzsanna mb. tanszékvezetô
PTE ETK Egészségtudományi Intézet
Szociális Munkás Szak
Helyszín: Szombathelyi Evangélikus Egyházközség
Szombathely, Körmendi u. 2., KIE - Pince

Esôemberke Alapítvány
13.00–14.00 Nyitott kapuk a HOLNAP HÁZA Lakóotthonban
Látogatás elôzetes jelentkezés alapján: 70/221-37-27
Helyszín: HOLNAP HÁZA Lakóotthon
Szombathely, Bádonfa u. 15.


Szociális Szolgáltató Központ
Akkreditált továbbképzési program
8.30–9.00 Regisztráció
9.00–9.10 Megnyitó
Dr. Károlyi Ákos osztályvezetô
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály
9.10–9.20 Köszöntô
Kulcsár Lászlóné intézményvezetô
Szociális Szolgáltató Központ
9.20–10.00 Lejtmenetbôl lendület? Avagy új szelek és régi problémák
Elôadó: Lakner Zoltán fôiskolai docens, tanszékvezetô
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar
10.00–10.40 Kihívások és feladatok az idôsödô társadalomban
Elôadó: Jeszenszky Zita osztályvezetô
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Idôsügyi Titkárság
10.40–11.20 Az innováció lehetôségei az idôsellátás területén
Elôadó: Dr. Talyigás Katalin szociológus
Szociális Innováció Alapítvány
11.20–12.00 Hozzászólások, kérdések
12.00–13.00 Büfészünet
13.00–13.40 Az Idôsügyi Nemzeti Stratégia – méltó idôskor
Elôadó: Dr. Hegyesiné Orsós Éva idôsügyi tanácstag
13.40–14.20 Az ápolás-gondozás és korunk kihívásai
Elôadó: Csillik Gabriella szakmai fôtanácsadó
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Államtitkári Titkárság
14.20–15.00 Az egészségügyi és a szociális ellátások kapcsolata, az együttmûködés lehetôségei
Elôadó: Bognár Gyöngyi szociálpolitikus, minôségbiztosítási osztályvezetô
Petz Aladár Megyei Oktatókórház
15.00–15.30 Hozzászólások, kérdések

Moderátor: Kulcsár Lászlóné intézményvezetô
Szociális Szolgáltató Központ
Helyszín: Szociális Szolgáltató Központ I.sz. Idôsek Klubja
Szombathely, Szûrcsapó u. 23.

Április 30. péntek

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség
10.00–10.45 Kerekasztal beszélgetés az önkéntességrôl – Hogyan készüljünk a 2011. Európai Önkéntesség Évére
Moderátor: Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész,
Kapu koordinátor
Szombathelyi Evangélikus Egyházközség –
Kapu Program
Helyszín: Szombathelyi Evangélikus Egyházközség
Szombathely, Körmendi u. 2., KIE - Pince

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
10.00–10.45 Miért inkább a család?
Elôadó: Dr. Veres András megyéspüspök Szombathelyi Egyházmegye
10.45–11.30 „Boldogabb családokért….” Püspökkari körlevél
Elôadó: Mons. Horváth József igazgató
Martineum Felnôttképzô Akadémia
11.30–12.15 Családsegítés- pszichiátriai gondozás
Elôadó: Tuczainé Régvári Marietta karitász igazgató
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
12.15 Agapé
Moderátor: Ft. Gaál Sándor plébános
Szombathelyi Egyházmegyei karitász lelkésze
Helyszín: Martineum Felnôttképzô Akadémia
Szombathely, Karmelita u. 1.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
18.00–
Szombathely Megyei Jogú Város által alapított kitüntetések
átadása a szociális területen dolgozók számára
A kitüntetést átadja:
Dr. Ipkovich György polgármester
Szombathely Megyei Jogú Város
Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester
Szombathely Megyei Jogú Város
Fogadás
Pohárköszöntôt mond:
Szakály Gábor elnök
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szociális, Foglalkoztatási és Esélyegyenlôségi Bizottsága
Helyszín: Városháza – házasságkötô terem
Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.