Hírek

Lomtalanítás szombaton - közlemény

2011. március 28., 10:46


Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya 2010. április 2-án, szombaton az alábbi városrész lakosságának szervez lomtalanítási akciót a SZOVA Zrt. Városgazdálkodási Egységének közreműködésével.

 

Az akció során a lakosság megszabadulhat a rendszeres hulladékgyűjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhető), a lakásban, háztartásban feleslegessé, vagy selejtessé vált tárgyaktól (bútor, eszköz, stb.).

A terület: a Szt. Márton u. és Thököly I. utcáktól délre eső városrész, melyet keletről a vasútvonal, nyugatról a Perint patak, délről a Szt. Gellért u. határol (tehát a belváros déli része, Joskar-Ola ltp., KISZ ltp., Százhold városrész a Szt. Gellért utcával bezárólag).

Kérjük, hogy a megjelölt városrészen és napon reggel 730-ig a rendszeres hulladékgyűjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhető), feleslegessé vált tárgyakat szállító járművel megközelíthető közterületre szíveskedjenek kihelyezni.

Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lim-lom fogalmába törmelék, ág-nyesedék, lapátos áru, valamint a szabványos edényzetben is elhelyezhető hulladék nem tartozik bele, tehát ezeket nem szabad kihelyezni. Továbbá a környezetszennyezés megelőzése érdekében veszélyes hulladék (elem, akkumulátor, gumiabroncs, festékes doboz stb.) és elektronikai hulladék (pl. selejtes hűtő, televízió) kihelyezése is tilos! Ezeket a SZOVA Zrt. díjtalanul átveszi a Körmendi úti Hulladékudvarban!

Lim-lomot az akció napján reggel 730-ig, szállítójárművel megközelíthető közterületre kell kirakni. Így jelentősen csökkenthető a guberálás miatti szennyezés veszélye.

Kérjük, hogy a lim-lom szelektált kirakásával (külön rakva pl. fém, fa, karton stb.), és a papírból készült termékek (újság, kartondoboz stb.) kötegelésével segítsék munkánkat. Bővebb felvilágosítás az 501-960-as telefonon kérhető.

A lim-lom akció a lakosságra vonatkozik, intézményekre, vállalkozásokra, kereskedelmi egységekre nem!

 

 Szombathely Megyei Jogú Város
 Polgármesteri Hivatal
 Városüzemeltetési Osztálya