MNB - 2
MNB

Hírek

Géfin Gyula halálának 50. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt

2023. november 17., 21:18

A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár egykori igazgatója, Géfin Gyula halálának 50. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt az intézményben csütörtökön. A tárlat bemutat jó néhány személyes tárgyat és dokumentumot a nagyszerű tudós pap hagyatékából, aki a város múltjának fáradhatatlan kutatója volt. Részt vett a Romkert feltárásában, egyháztörténeti kutatásokat végzett, számos publikációja jelent meg.

Géfin Gyula halálának 50. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt

Fotók, újságcikkek, levelek, kiadványok sorakoznak a tárlókban Géfin Gyula egyháztörténész, teológiatanár, az egyházmegyei könyvtár egykori igazgatójának életéből.

Rónainé Magyar Krisztina - gyűjteményvezető, Egyházmegyei Könyvtár

"A kiállítás elején megtekinthető Géfin Gyula könyvtárigazgatói kinevezése, családi fotók, használati tárgyakat, édesanyja olvasókönyvét, ünnepi kesztyűjét, kinevezéseket, okleveleket, diplomáit."

A kiállításmegnyitón a megyéspüspök beszélt a tudós papról, akit 1912-ben szenteltek fel.

Székely János - megyéspüspök

"Premontrei Gimnáziumban tanult, ott lett életre szóló jóbarátja Pável Ágostonnak, majd Pehm, később Mindszenty Józsefnek. Később Innsbruckba került, Mikes János küldte oda tanulni, ott szerezte doktori címét 1914-ben."

Számos cikket, tanulmányt tett közzé, megírta a Szombathelyi Egyházmegye története c. monográfiát, elindította a város múltjával foglalkozó Acta Savariensia sorozatot. Könyvet írt a Székesegyházról, összeállította az egyházmegye papságának történelmi névtárát. Elkötelezetten kutatta a város múltját, közreműködött a szeminárium építésekor előkerült leletek megmentésében. Járdányi Paulovics Istvánnal közösen részt vett a Romkert feltárásában, ennek külön egységet szentel a kiállítás. Géfin Gyula régészeti munkásságára a tudós világ is felfigyelt. A püspökvár Sala Terrenájában létrehozta az Egyházművészeti Múzeumot. Tóth Endre régész személyesen ismerte őt, még régész hallgató volt, amikor együtt dolgoztak.

Tóth Endre - régész

"Nagyon közkedvelt ember volt abban a nem könnyű 50-es, 60-as években. Ez köszönhető annak, hogy ő indította el a Romkert feltárását, és rendkívül sok emberrel megismerkedett."

Géfin Gyula 50 évvel ezelőtt, 1973. november 10-én hunyt el Szombathelyen.