Hírek

Brenner József Vas Megye Díszpolgára

2022. augusztus 18., 15:20

Brenner József atya vehette át a Vas Megye Díszpolgára kitüntető címet az augusztus 20. alkalmából megtartott ünnepi megyegyűlésen ma délelőtt. 65 éve szentelték pappá, élete, munkássága példaértékű. Több ezer fiatalnak adta át a hit örömét, és fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy megismertesse a világgal testvére, Brenner János vértanúságát.

 

Brenner József Vas Megye Díszpolgára

Az államalapítás közelgő ünnepe alkalmából megyegyűlést tartottak a Megyeháza Dísztermében. (00:33) Kondora Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Vámos Zoltán főispán mondott ünnepi beszédet, melyben a díszpolgári kitüntetésben részesülő Brenner József atyát méltatta.  

"Teljesen egyértelmű volt számomra, hogy amiről beszélnem kell ma, az a hála és a köszönet. Hálával és köszönettel tartozunk neki, ilyen egyszerűen."

Mint mondta, Brenner atya élete, munkássága a javunkra vált - megismertette a világgal testvére vértanúságát, állhatatosan dolgozott boldoggá avatásáért, és az ő küldetését is beteljesítette.

"Meggyőződésem, ha nem lett volna rendíthetetlen hite, kitartása, ma Vas megye és Magyarország jóval kevesebb lenne. Boldog Brenner Jánossal kevesebb lenne."

A Vas megye díszpolgára címet 2018-ban alapította a közgyűlés, ez a legrangosabb megyei kitüntetés. Olyan személyek kaphatják, akik életművükkel a megyét szolgálták. 2022-ben Brenner József atya vehette át a díszpolgári oklevelet Kondora Bálint és Marton Ferenc alelnököktől, valamint Balázsy Péter megyei jegyzőtől. Brenner Józsefet 1957. június 23-án szentelték pappá, nemrég ünnepelte vasmiséjét. Köszönő beszédében Pál apostoltól idézett: soha ne a magatok javát keressétek, hanem másokét. Ez a lelkipásztorok feladata.

"A lelkipásztori munkáim között mindig azt tettem, ami a feladatom és kötelességem. Igyekeztem, hogy ne a saját javamat nézzem, hanem mindig a másokét."

Zalában, Bagodvitenyéden kezdte papi hivatását, 30 évig a szaléziaknál szolgált. Olyan korban lett pap, amikor sokan megtagadták, vagy nem merték vállalni hitüket. Évtizedekig mellőzöttségben dolgozott, mégis kitartott, rendíthetetlen hitével a megye közösségéért tevékenykedett, és sokat foglalkozott az ifjúsággal, ahogy testvére, a tragikus sorsú Brenner János is tette.

Brenner József - kanonok, nagyprépost, Vas Megye Díszpolgára
"János is azt mondta, nem félek. Édesapám se volt félős, és én is ezt hoztam a családból. Nem voltam félős. Tettem a dolgomat, akkor is, ha nehézségek meg viharok voltak körülöttem."

Hitoktatóként is dolgozott, azt mondja, ez volt papsága legnehezebb feladata, mert sokáig ellenőrizték az óráit. Az elmúlt évtizedekből a kámoni templomtorony az egyik nagy büszkesége.

Brenner József - kanonok, nagyprépost, Vas Megye Díszpolgára
"Amire ezek alatt az idők alatt a legbüszkébb vagyok, azt nem emlegettem a beszédemben, a Kámonban 15 évig voltam plébános, és azalatt püspöki helynök, és ott építettem egy tornyot a templomhoz, ezt nemigen tudja senki, de ami különleges, hogy senkitől nem kaptam hozzá segítséget."

Brenner József Vas megye hatodik díszpolgára, a korábbi években Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, Törőcsik Mari és Szarvas József színművészek, Puskás Tivadar, Szombathely korábbi polgármestere, valamint Rakos Gyula sebészorvos posztumusz részesült az elismerésben.