Hírek

Három papot és egy diakónust szentelt fel Veres András megyés püspök

2012. június 25., 18:52

Mindannyian a Szombathelyi Egyházmegyében kezdik meg szolgálatukat. A szertartáson köszöntötték a jubiláló oltártestvéreket, és Konkoly István püspökké szentelésének 25. évfordulójáról is megemlékeztek. Az Új Evangelizáció évében a frissen felszenteltek feladata többek között az egyháztól távol élők megszólítása lesz.

Három papot és egy diakónust szentelt fel Veres András megyés püspök

Az egyházmegye papjainak bevonulásával vette kezdetét a szertartás. A hívek, a szentelendők családtagjai és a gyalogos zarándokok teljesen megtöltötték a Székesegyházat. Egyre kevesebben választják a papi hivatást, így ritkaságnak számít, hogy egyszerre három papot iktatnak be hivatalukba.

Németh Csaba
"Jellé lenni, istent megjeleníteni, ezeknek a kereső embereknek megmutatni, hogy van egy olyan út, ami egyenes, és istenhez vezet. Útkészítő szeretnék lenni isten és ember között, hídverő."

Veres András beszédében a szentelendőkhöz szólt. Mint mondta, a papságra senki sem jogosult, a jelölteket Krisztus választja ki, és e feladatot nagylelkűséggel, szeretettel kell fogadni. Felhívta a figyelmet az ismeretek bővítése és a továbbképzés fontosságára is. Idén az Új Evangelizáció Évében nagy munka vár az egyházra.

Dr. Veres András - megyés püspök
"Nem titkolt szándék részünkről, hogy még nagyobb lelkipásztori buzgósággal igyekezzünk azok felé fordulni, akik valamilyen oknál fogva távol élnek istentől, vagy távol kerültek. Feléjük szeretnénk még nagyobb buzgósággal lelkipásztori munkát végezni."

A jelöltek lelki gyakorlaton készültek fel a szertartásra, és képzésük során a plébániákon folyó munkával is megismerkedtek. Mindannyiuknak nyilatkozniuk kellett a hívek előtt, hogy szabad akaratukból választották a papi hivatást.

"Akarod-e kézrátételem és a szentlélek ajándéka által az egyház szolgálatára felszenteljelek téged?"

A szentelendők a földre borultak, jelezve, hogy teljesen átadják magukat istennek. Szolgálatukat a Szombathelyi Egyházmegyében kezdik meg. A szenteléssel jogosultak lettek misézni, gyóntatni és a betegek kenetét feladni.