Hírek

1791-ben jelent meg az első magyar városmonográfia

2020. szeptember 11., 20:26

Szombathely történetét Schönvisner István foglalta össze az egyházmegye első püspöke, Szily János megbízásából. A latin nyelven írt mű hamarosan magyarul is olvasható lesz. A könyvről és Schönvisner tevékenységéről tartott előadást a Berzsenyi-könyvtár helytörténeti klubjának csütörtöki rendezvényén Sánta Sára könyvtáros, az ELTE doktorandusza.

1791-ben jelent meg az első magyar városmonográfia

Antiquitatum et Historiae Sabariensis  - ez az első magyar várostörténeti mű, mely alapos és széles körű kutatómunka eredményét foglalja össze. Szombathely régiségeinek és történelmének kilenc könyve a kezdetektől a jelen időkig - vagyis a 18. század végéig, amikor nyomtatásban is megjelent Schönvisner István könyvtáros, régész, tudós jezsuita szerzetes monográfiája. Bár hagyományos értelemben vett régészeti feltárásokat addig még nem végeztek Szombathely területén, a megelőző korokból számos tárgyi emlék előkerült. Ezeket vette sorra, illetve a fellelhető szakirodalmat tekintette át a szerző nagyszabású munkája megírásához. A kiadványt metszetek is gazdagítják.

Sánta Sára – könyvtáros
„Voltak már ilyen várostörténetek korábban is, viszont ilyen részletességgel tudományos igénnyel, szigorú forráskritikával megírt mű nem létezett a 18. században, de még a 19. században néhány évtizedig sem, tehát mindenképpen egy kuriózum.”

Az eddig csak latinul elérhető kiadványt várhatóan jövő év elején magyar nyelven is kézbe vehetik az olvasók. A szerkesztőbizottság a szöveg tudományos publikálásán dolgozik.  

Rétfalvi Balázs – gyűjteményvezető, Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár
„Arra törekedtünk, hogy minden hivatkozott könyvet visszakeressünk, és annak pontos bibliográfiai leírását adjuk. El kell mondani, hogy amikor ez a könyv készült, a korszaknak a legmagasabb tudományos színvonalán készült el, de már nem felel meg azoknak a tudományos elvárásoknak, ami 2020-ban bevett. Ezeket kellett kiegészíteni, pontosítani.”

A kötet melléklete tartalmazza majd a bő forrásjegyzéket; egy tanulmányt, amely az eredeti szövegben felvetett problémákat veszi górcső alá; illetve a metszeteken megjelenő kőemlékek többféle ábrázolását is.