Televíziónkról

Médiaklaszter, négy ország hat televíziója

2005. április 14., 13:29
2004. tavaszán sajtótörténeti esemény részese volt a Szombathelyi Televízió. Részvételével megalakult négy ország hat televíziójának Médiaklasztere. Horvát, szlovén, osztrák televíziók, valamint az SZTV kötötte meg az Európában addig egyedülálló, határon átnyúló televíziós együttműködést, amely nézőink számára kaput nyit a közvetlen szomszédságra.

 

Kéthetente cserélnek műsort a televíziók, bemutatva az adott ország határmenti térségének közös gondjait, közös örömeit, kultúráját, gazdaságát, s minden olyan rezdülést, amely az emberek mindennapjait meghatározza.

Már az első adás, amely az uniós csatlakozás örömeiről és gondjairól szólt, jól illusztrálta, hogy itt a határ mellett - amely már nem létezik - az eltérő nyelvű és eltérő kultúrájú népeknek mennyire hasonlóak a gondjai. Éppen ezért példa értékű ez az együttműködés, hiszen azt teszi, ami az egyesült Európa lényege, közelebb hozza egymáshoz a népeket, kultúrákat. A szombathelyiek, illetve a huszonöt kilométeres adáskörzetünkben élők ugyanúgy megismerhetik Varasd, Maribor, Graz mindennapjait, mint ahogyan az ott élők az itteniek problémáit. Ez a lényege ennek a kooperációnak, amellyel elmondhatjuk: az SZTV két évvel ezelőtti önmagához képest nagyon nagy utat járt be. A szűk "helyi érdekű" televízió helyett ma már kétszázötven kilométeres körzetből szállítja a híreket Szombathelyre határon innen és túl.

A Médiaklaszter lehetőség a területet átfogó jövőrégió TV klaszterének létrehozására. Ennek érdekében írták alá az együttműködést a tagtelevíziók. A cél: gyakori programcsere megvalósítása az alábbi területeken - kultúra, tudomány, társadalmi élet, környezet, sport és más olyan témák, amelyek érdeklődésre tartanak számot ebben a jövőrégióban az Európai Unión belül. Ezen kívül szeretnénk koprodukciókat is létrehozni ezekben a témakörökben. A műsorcserén kívül tapasztalatcseréket is tartunk annak érdekében, hogy a régiót mind jobban, mind szélesebb körben tudjuk promotálni. A Televízió határok nélkül projekt különböző nyelveken tájékoztatja a közönséget, ügyel a média nyitottságára egy olyan területen, ahol több mint kétmillió ember él.

A határon átnyúló projektben a partnerek szándéka, hogy közös tévéprogramokat készítsenek a következő területeken:

  • Hírműsorok cseréje
  • Dokumentumfilmek cseréje
  • Magazin típusú, közösen elkészített tévéshow-k az élet különböző területeiről
  • Sportesemények közvetítése
  • Kulturális események közvetítése