Hírek

Új Reményik iskola és óvoda

2017. szeptember 25., 16:04

Új tagintézménnyel bővült a 10 éves Reményik Sándor Evangélikus Általános és Művészeti Iskola. Az idei tanévtől a bobai óvoda és általános iskola fenntartója is a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség.

Új Reményik iskola és óvoda

"Áldja meg munkánkat és az épületet az Atya-Fiú Szentlélek Isten Ámen."

Ezekkel a szavakkal áldotta meg Szemerei János püspök a tanévnyitó ünnepség keretében az újonnan átvett intézményt.

Szemerei János püspök, Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
Ez egy nagyon nagy öröm számunkra, hogy az egyházi oktatás egy picit szélesedik és egy olyan területen, ahol egyébként nagyon nagy hiány volt oktatási intézményekből itt a Kemenesalján.

Az egyháznak – ha oktatási intézményt tart fenn -. nagy felelőssége van abban, hogy a kor társadalmi kérdéseivel is foglalkozzon – mondta el a szombathelyi gyülekezet lelkésze. Nagy probléma ma hazánkban a falvak elnéptelenedése, sokan a munkahely, gyermekük iskoláztatása miatt városokba költöznek. A bobai iskola átvételével ezt is szeretnék megelőzni.

Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész, Szombathely
Mi nem egy centralizációban gondolkodunk, nem abban gondolkodunk, hogy környező falvakból vagy távolabbi pontokról összegyűjtjük a gyerekeket iskolába, vagy óvodába, pl. Szombathelyre, hanem megpróbálunk egy olyan iskolahálózatban gondolkodni, hogy tagiskolák formájában egy anyaiskola tagiskolája formájában lehetőleg a falvak közelében maradjunk.

A bobai iskola 138 tanulóval kezdte meg az idei tanévet. Nem csak helybeliek járnak ide, 17 faluból busszal szállítják a gyerekeket. Az eddig is folyamatosan fejlődő intézménybe a két iskola egyesülése sok újdonságot hozott.

Kurucz Krisztina igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető, Reményik-iskola, Boba
A Reményik Sándor Iskola által átvett kerettanterv miatt léptek be új tantárgyak, amik nálunk nem voltak. Például az idegen nyelv oktatása már az első osztálytól kezdve, valamint az ötödik osztálytól már emelt óraszámban történik az idegen nyelv oktatása.

Emellett a már jól működő ping-pong oktatás mellé a néptánc is bekerült a gyerekek órarendjébe, valamint a hétkezdő áhítatok és a heti 2 hittan óra is. Az iskola mellett óvoda is működik, melyet szintén átvett a szombathelyi egyházközség.

Horváthné Görög Marianna igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető, Reményik-óvoda, Boba
Az óvodánk 2 csoportos, 50 fővel indultunk most. Két vegyes csoporttal működünk és tartalmilag a befogadó nevelést helyezzük előtérbe, ez teljesen azonos az evangélikus egyháznak a szemléletével.

A szombathelyi intézmény idén a 10. tanévét kezdte meg, melyre nagy ünnepséggel készülnek. A tervek szerint egy Reményik Sándor szobrot is állítanak majd az iskolában.