Hírek

Szombathely a kora újkorban

2019. november 07., 13:52

A tudomány hónapja alkalmából helyi előadók részvételével szervezett tudományos konferenciát a a Magyar Történelmi Társulat Nyugat-dunántúli Regionális Csoportja. A történészek Szombathely koraújkori időszakából választották témáikat.

Szombathely a kora újkorban

Az előadók visszatekintettek a városfejlődés kezdeteire: Szombathely első, 14. században kiadott saját oklevele és a későbbi kiváltságlevelek tanúskodnak az egykori mezőváros életéről, az itt élők jogairól és mindennapjairól. A 18. század történetéből egy-egy izgalmas fejezetet emeltek ki a történészek.  A hallgatóság megismerhette például a városnak 1911-től püspököt adó székely nemesi Mikes család több évszázados történetét: háborúkban való részvételüket, birtokszerzésüket és időnként kalandos magánéletüket.

Bakó Balázs - pedagógiai szakértő, ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
A leghíresebb ilyen kaland egy lányszöktetés volt, a 17. század első felében, 1630-ban 3 Mikes testvér megszökteti Tarnóczy Sárát, és ebből egy országra szóló botrány kerekedik 00:58

Mikes János püspökön kívül a család más tagjai is éltek Vas megyében, van, aki itt született és van, akit itt temettek el. A város történetéhez érdekes adalékokkal szolgálnak a végrendeletek, amelyek nem csupán az itt élők vagyoni helyzetéről adnak hiteles képet.

Cierna Lubica - történész, ELTE SEK Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar
Egy olyan forrását jelentik a 18. századnak, amikor is kirajzolódik előttünk egy városnak az életformája, életmódja, mit lehetett kapni, mit ettek, mi volt a kamrában, mi volt a szekrényekben 06:51

Szent Márton tisztelete is élénken élt a kora újkorban. A helyi hagyomány mellett tudatos politika erősítette a kultuszt, és már az egyházmegye 1777-es megalakulása előtt tudományos kutatások kerestek bizonyítékot a szent szülőhelyére.

Tóth Ferenc történész, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Az életrajz egyrészt, másrészt van egy helyi hagyomány, és a különböző antik műemlékek, amely Szhely esetében elég hangsúlyosan nyomott a latba, hogy azért itt egy ókori városra épült a középkori és a modern város is. 11:44

A Történelmi Társulat legközelebb februárban szervez hasonló konferenciát. Jövő évi terveik között Trianonnal kapcsolatos rendezvény is szerepel, a 100 éves békediktátum emlékére.