Hírek

Misét tartottak Mindszenty Józsefre emlékére

2012. április 02., 17:21

Születésének 120. évfordulóján Mindszenty Józsefre emlékeztek a szombathelyi székesegyházban szombaton. Az ünnepségre az egész országból, sőt a határon túlról is érkeztek tisztelői és hozzátartozói.

Misét tartottak Mindszenty Józsefre emlékére

Mindszenty Józsefet 1915-ben szentelték pappá a szombathelyi Székesegyházban, ahová  születésének 120. évfordulóján magyarországi és határon túli főpapok és hívek is nagy számban érkeztek.

Légler Margit Budapest
Először is a nagybácsim, másodszor az ország első embere volt, és olyan sokat szenvedett ezért az országért a nagybácsi, hogy ez természetes, hogy itt vagyok.

Szabó Ferenc Nárai
Egy igazi hitembere volt az országnak, és kitartó ember mindenben: szeretetben, békességben, megértésben.

A szentmise résztvevői hálát adtak Mindszenty egyházért és hazájáért végzett szolgálatáért. Erdő Péter bíboros szentbeszédében kiemelte: tanításának és helytállásának lényege hite és emberekre figyelő, együttérző szeretete.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek
Hitünk arra kötelez bennünket, hogy mindenki felé szeretettel forduljunk. Úgy becsüljük meg saját népük értékeit, hogy közben átérezzük mindenki más méltóságát is. Mindszenty bíboros ennek a keresztény alapmagatatrásnak határozott, egyértelmű képviselője volt.

Mindszenty József a premontrei gimnáziumban töltött 8 esztendő után az egykori szemináriumban készült papi hivatására. Az épület falán emléktáblát avattak a tiszteletére.

Veres András megyéspüspök
Köszönöm bíboros atyának, hogy megáldotta ezt az emléktáblát, bízom benne, hogy nemcsak a szombathelyieknek, hanem a városba látogatóknak is egyaránt felhívja a figyelmét arra, hogy itt tanult, itt nevelkedett, itt lett Krisztus papjává az, akit szerte az országban és azon túl is, hála Istennek, sokan tisztelünk.

Az ünnepség több száz résztvevője, papok és hívek végül együtt imádkoztak Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért.