Hírek

Közép-Európa Máriás zarándok- és kegyhelyeit köti össze a Mária út

2012. augusztus 21., 17:39

Észak-déli tengelye a lengyelországi Czestochowatól a boszniai Medjugoreig, míg keleti-nyugati ága az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig tart. Ez utóbbi szakasz teljesen kiépült. Útjelző információs táblák is segítik az eligazodásban a zarándokokat. Az egyiket szombaton avatták fel Kőszegen.

Közép-Európa Máriás zarándok- és kegyhelyeit köti össze a Mária út

Több százan: magyar, horvát és osztrák zarándokok gyűltek össze Kőszegen, a Jézus Szíve templomban. Közösen emlékeztek arra, hogy közel 30 éve újra szervezetten indulhattak zarándokok Mariazellbe. Akkor még Ausztriában csatlakoztak magyarok az osztrák zarándokokhoz. Az önálló utak megszervezésére 1992-től volt lehetőség. Közép-Európa egyik legismertebb Mária-kegyhelyéhez éppen Kőszegről indultak az elspő csoportok. Sokan azóta is évről évre teljesítik a több mint 160 km-es távot.

Petkovits Sándor
Gondolom, hogy mindenkinek van olyan dolga évről évre, amiért elmehet a Szűzanyához. Megköszönni, esetleg kérni, akár vezeklés céljából. A zaréndoklat egy lelki feltöltekezés. Nekem elsősorban ezt jelenti és biztosan tudom, hogy a többieknek is ezt jelenti.

A zarándoklat hozzátartozik a hívő ember életéhez - mondta ünnepi szentbeszédében Veres András megyés püspök.

Dr. Veres András, megyés püspök
Krisztus magáról mondta, hogy én vagyok az út, az igazsá és az élet. Tehát számunkra minden zarándoklat a Krisztussal való haladás, a Krisztussal való találkozás mélyebb megmerítkezés lehetősége vagyis egy lelkigyakorlat.

Közép-Európában mintegy 150 Máriás-kegyhely, búcsújáróhely van. Ezeket köti össze a magyar kezdeményezésre létrejött Mária út. Több szakasza a Szombathelyi Egyházmegyét is értinti. Az úton lévőket útbaigazító tereptárgyak, jelek vezetik. Ezek egyike a templom mellett elhelyezett információs tábla, amit osztrák hívek adományából állítottak.

Dr. Szabó Tamás, elnök - Mária Út Közhasznú Egyesület
Az igény rendkívüli. Csak meg kell az emberekel ismertetni. Ezért kell sok ilyen apró lépést tennünk és belekarolni az emberekbe, hogy gyertek velünk, de jönnek maguktól is. Most tényleg megújulásra van szükség és ezt mindenki érzi. Valamit másként kellene csinálnunk az életünkben. És ebben segítségünkre lesz az Isten, ha hozzá fordulunk.

Európai uniós pályázat is segítette a nyugat-magyarországi szakasz kiépítését. 800 ezer eurót nyertek osztrák és magyar szervezetek. Ebből kiadványok készültek, zászlók, képeslapok, információs táblák, amik segíthetik a zarándokokat a hosszú út alatt.