Hírek

Könyvbemutatóval kezdődött a katolikus kultúra napjai programsorozata kedden a Sala Terrenában

2012. október 10., 17:31

A megyéspüspök megnyitója után a ferencesek egyik nagy öregjével, a szombathelyi rendházban élő Sill Aba Ferenccel beszélgetett a róla szóló interjúkötet szerzője. A programok ezen a héten szombatig folytatódnak, majd 21-én, Pem Ferenc orgonahangversenyével zárulnak ebben az évben.

Könyvbemutatóval kezdődött a katolikus kultúra napjai programsorozata kedden a Sala Terrenában

Az evangéliumi szegénységet vállaló Assisi Szent Ferenc életéről, mint példaadásról olvastak fel gondolatokat a Premontrei Gimnázium diákjai - ezzel vette kezdetét az idei katolikus kultúra napjainak megnyitója. Az 5 napos programsorozatot elindító megyéspüspök úgy fogalmazott: a kereszténység a világon mindenütt kultúrát, emberi életet formáló erővé vált, az így született alkotások és szellemi értékek által pedig mindenki gazdagodhat.

dr. Veres András megyéspüspök
Mindnyájunkat kötelez nemcsak elődeink munkássága, hanem az is, hogy nekünk kell ezt a kultúrát továbbvinnünk. Boldog II: János Pál pápa mondta egy alkalommal: a hit, amely nem válik kultúrává, rosszul befogadott, rosszul megélt, rosszul továbbadott hit.

A rendezvénysorozat első állomásán a Sill Aba Ferenc portréját megrajzoló interjúkötetet mutatták be. A szerző beszélgetett a 87 éves ferences szerzetessel, akinek megadatott, hogy ugyanabban a szombathelyi rendházban tevékenykedhet, amelyben 1950-es feloszlatásáig élt.

Szerdahelyi Csongor, a kötet szerzője
Szombathely azért is szerencsés város, mert itt egy olyan ferences biztosítja a kontinuitást, mint Sill Aba. Én azt a munkacímet gondoltam először a könyvnek, hogy Aki ott folytatja, ahol abbahagyta.

A kötet szerzőjének kérdéseire Sill Aba néhány személyes emlékét elevenítette fel.

Sill Aba Ferenc
Édesanyám tulajdonképpen ferences nevelést kapott az általános iskolában, és nálunk, ha jöttek a szerzetesek, mindig otthonra találtak.

A Katolikus kultúra napjainak keretében rendhagyó rajz- és történelem órát tartanak, csütörtökön kiállítás nyílk az Egyházmegyei levéltárban, szombaton pedig találkozóra hívják az egyházmegye kórusait. Október 21-én orgonakoncerttel zárul a rendezvénysorozat.