Hírek

Balladás álmok

2019. augusztus 07., 14:21

A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület és a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság kiállítást szervezett az urbanisztikai nyári egyetem keretében, ami a  cigány életérzést mutatja be. A tárlat azzal a képzeletvilággal ábrázolja a cigányság kultúráját, amit leginkább a meséik és költészetük őriz a hiteles krónikák hiányában.

A Savaria Urbamisztikai Nyári Egyetemen Rostás-Farkas György író, költő a cigányság sorstörténetéről, települési kultúrájáról beszélt.

“A magyarok szívélyesen fogadták az én vándor népemet, így sehol a világon nem fogadtak bennünket.”

Az előadó Balladás álmok verseskötetének címét kölcsönözték ahhoz a kiállításhoz, ami az evangélikus kápolnában látható.

Roma képzőművészek szakrális témájú ábrázolásaiból, portrékból, csendéletekből - a legutóbbi Herényi Alkotótáborban készült munkákból válogatták a tárlat anyagát. Akárcsak az említett költeményekben - a képeken is  erőteljesen megmutatkozik a roma identitás.

Ferkovics József - festőművész
“Nyilvánvaló a roma alkotóművészek is a múltjukból, az életükből, a történetükből merítenek, de mellette természetesen egyetemes gondolkodás van, és ugyanúgy tájképek, bibliai vagy más témákból is merítettek az alkotók.”

Az együttélés, az elfogadás és a megértés fogalomhármasa köré épül a kiállítás anyaga. A cigányság értékeit, így a tánchoz, zenéhez való tehetségüket, családszeretetüket, túlélési ösztönüket is sorolta köszöntőjében a megyéspüspök. Székely János ugyanakkor a különböző társadalmi csoportok közösséggé formálásának jelentőségéről is szólt.

Székely János - megyéspüspök
“Nem elég  állami projekteket elindítani, nem elég intézményekben gondolkodni. Az egész társadalmunknak kellene kicsit a kezét, a szívét kitárni. Nyilván mind a két oldalról kellenének hidat építő, kapcsolatokat építő emberek.”

A nyári egyetem előadói idén arra fókuszálnak, hogy a szakemberek kinek tervezik, fejlesztik, építik a településeket. Szó volt a városlakókról, a közösségi tervezés tapasztalatairól és a lehetséges jövőképekről is.