Hírek

A közgyűlést értékelték a pártok

2020. szeptember 25., 21:59

A költségvetés módosításáról, az orvosi ügyeletről és a civil szervezetekkel kötendő feladatellátási szerződésekről esett a legtöbb szó a közgyűlést követő sajtótájékoztatókon. Hosszúra nyúlt a szeptemberi rendes ülés, több témán is kitartóan vitáztak a képviselők.

Jól halad az orvosi ügyeletnek helyet adó épület felújítása a 11-es Huszár úton, tart a műszaki átadás. Rendben elindul majd a szolgálat, amit december 31-ig még a mentők működtetnek - mondta el László Győző a városvezetők tájékoztatóján. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy 55 millió forint pótfedezetet biztosítottak az új bölcsőde építéséhez, ami a volt városi strand területén nyílik majd meg. A költségvetés-módosítás kapcsán megjegyezte: az intézkedés lényege, hogy tartalékot képezzenek baj esetére.

Horváth Soma szólt az Iseum átsorolásáról muzeális kiállítóhelyből közgyűjteménnyé, amit az Emberi Erőforrások Minisztériumánál kezdeményeztek. Ezzel magasabb rangú intézménnyé válik az Iseum. Egy 60 milliós pályázatnak köszönhetően restaurálási munkák kezdődhetnek a Vasi Skanzenben, ehhez 3,2 millió forint önrészt szavazott meg a közgyűlés. 15 millió forint értékben kiírták a Kulturális és Civil Alap pályázatait, működésre és rendezvényekre is nyerhetnek támogatást a szervezetek. Az alpolgármester jó munkát kívánt Némethy Máriának, a Szombathelyi Médiaközpont kinevezett ügyvezetőjének.

Illés Károly kifogásolta, hogy nem kaptak megnyugtató választ az orvosi ügyelettel kapcsolatban, egy kivonuló autó nem lesz elég, és külön diszpécser-szolgálatot sem működtetnek majd. Alapvetően egyetértenek a takarékossági intézkedésekkel, de a kórház és az ELTE támogatásának visszavágását nem támogatják. Több önkormányzati cég féléves beszámolóját sem szavazták meg, így a SZOVA, a Médiaközpont és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft.-ét sem. Javasolták, hogy az önkormányzat ne mondjon le a volt MÁV-óvoda épületének elővásárlási jogáról, a polgármester végül a jogi bizottság hatáskörébe utalta a döntést. A Fidesz-KDNP frakcióvezetője a civil szervezetekkel kapcsolatban kifejtette: a támogatási összegek nem arányosak az elvégzett feladatokkal. Üdvözölte, hogy az elfogadtott ciklusprogram lényegében az előző városvezetés elképzeléseit tükrözi.

Fájó, de szükséges lépés volt a takarékossági lépéseket megtenni, az 1,8 milliárd forintos csomag a város érdekeit szolgálja - kezdte Tóth Kálmán. Az Éljen Szombathely! frakcióvezetője kitért arra, hogy ellehetetlenül a diáksport, ha október 1-től csak az adott iskolába járó diákok léphetnek be a tornatermekbe. Szombathely a sportági szövetségekkel közösen egyeztetést kezdeményez a kormánnyal a rendelet megváltoztatásáról. Igyekeznek az országban fel nem használt TOP-forrásokból részesedést szerezni, így könnyebb lenne az olyan plusz költségeket előteremteni, mint a Vásárcsarnok felújításához szükséges 170 millió forint többlet. Egységes szabályzatot alkottak a településrendezési szerződésekkel kapcsolatban, hogy megelőzzék a lakóparkokban előforduló anomáliákat.

Putz Attila képviselő elmondta, hogy négy civil szervezettel kötnek közművelődési feladatellátási szerződést: a herényi, a zanati, a gyöngyöshermáni egyesülettel, valamint a Vasi TIT-tel. Céljuk, hogy a civilek folyamatosan tudjanak működni. Átalakítják a feladatellátási szerződéseket, öt évre kötik, és a támogatási összegek addig fixek maradnak. Igazságosabbá akarták tenni a rendszert, ezért kapott négymillióval kevesebbet a Herényiek Háza. A város nem akar bérköltséget fizetni egy civil szervezetnek sem - szögezte le.

Koczka Tibor javasolta a ciklusprogram későbbi tárgyalását, mert nem szerepelnek benne a járvány lehetséges gazdasági hatásai. A csomagnak a következő 2-3 év túléléséről kellene szólnia - értékelt a Pro Savaria képviselője. Ugyancsak kérte a civil feladatellátási szerződések levételét a közgyűlési napirendről, ugyanis aránytalan az összegek leosztása. Indítványozta, hogy hívják meg Hende Csabát a következő közgyűlésre, és kérdezzék meg, mi történt a Nemény Andrással februárban kötött együttműködési megállapodás óta. Rendezni kell a Haladás sportkomplexum tulajdoni, üzemeltetési és finanszírozási viszonyait.